Januari 2012

TeleScore doneert geld aan Stichting Spots

 

Ieder jaar, rond kerst, schenken wij onze relaties een attentie om hen te bedanken voor de samenwerking en hen het beste te wensen voor het komende jaar. In 2011 besloten we het over een andere boeg te gooien. In plaats van de gebruikelijke attenties, maakten wij een bedrag over aan een goed doel.

logo stichting spots

In de kerstperiode, waarin alle aandacht gericht is op de mens, besloten wij onze pijlen te richten op dieren. Wij kozen voor Stichting Spots, een stichting ter bescherming van bedreigde katachtigen.

 

Bedreigde katachtigen

Over de hele wereld worden dieren slachtoffer van het handelen van de mens. Dit is sterk zichtbaar in Afrika, de bakermat van onze beschaving. Daar staan roofdieren, waaronder prachtige en indrukwekkende katachtigen aan de top van de voedselketen. Maar  hoe machtig ook; hun voortbestaan wordt op verschillende manieren ernstig bedreigd door toedoen van de mens.  

 

Fundament

Bij TeleScore vinden wij het belangrijk om vanuit een gedegen fundament te denken en te handelen. Vanuit deze gedachte steunen wij Stichting Spots. Wij zijn van mening zijn dat we als mensen onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor hetgeen we aanrichten bij dier en natuur. Zij zijn immers het fundament van ons bestaan! Wij nemen onze verantwoordelijkheid en steunen daarom ieder jaar een goed doel!

 

Stichting Spots

De doelstelling van Stichting Spots is het beschermen van bedreigde katachtigen. Dat doet SPOTS door samen te werken met lokale partners waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt. De naam SPOTS staat voor: Save and Protect Our TreasureS.

 

Met behulp van onze donatie kan de stichting zogenaamde “trapcamera’s” aanschaffen waarmee de bewegingen van de dieren gevolgd kunnen worden. Het betreft hier dan zowel de katachtigen zelf als haar prooi. Op deze manier kan bekeken worden wat de ontwikkelingen zijn en of deze zijn te verklaren.


Samen met de overige sponsors en partners voelen wij ons in een excellent gezelschap opgenomen. We zijn blij dat wij door middel van onze donatie Stichting Spots helpen  haar doelstellingen te verwezenlijken.

 

 

TeleScore
Hengelderweg 22b
6942 NB Didam